องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045979887
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00016
วานนี้ 00015
เดือนนี้ 00447
เดือนก่อน 00445
ปีนี้ 02937
ปีก่อน 05060
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง - 15 ก.ย. 2566(ดู 14) 
  โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ - 6 ก.ย. 2566(ดู 12) 
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 - 4 ส.ค. 2566(ดู 22) 
  ประชาสัมพันธ์ออกบริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 - 4 ส.ค. 2566(ดู 23) 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 26 ก.ค. 2566(ดู 35) 
  การบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" - 26 มิ.ย. 2566(ดู 38) 
  ทีมฟุตบอลคำน้ำสร้างอคาเดมี่ ใช้ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างในการฝึกซ้อมฟุตบอล - 23 มิ.ย. 2566(ดู 41) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  - 15 ส.ค. 2566(ดู 41) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566 - 3 ส.ค. 2566(ดู 45) 
  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ก.ค. 2566(ดู 32) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 12 ก.ค. 2566(ดู 63) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  - 1 ธ.ค. 2565(ดู 113) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ - 30 พ.ย. 2565(ดู 122) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 - 18 พ.ย. 2565(ดู 156) 
  ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  - 7 ธ.ค. 2565(ดู 103) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 14) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 15) 
  ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  - 19 พ.ย. 2565(ดู 99) 
  ประกาศ อบต.คำน้ำสร้าง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 - 10 ต.ค. 2565(ดู 15) 
  ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 - 22 ก.ค. 2565(ดู 10) 
  ประกาศสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 - 7 มี.ค. 2565(ดู 215) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (สขร.๑) - 11 ก.ค. 2566(ดู 26) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 32) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 34) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 35) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 11 ต.ค. 2565(ดู 122) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต - 10 ต.ค. 2565(ดู 136) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุพรรณ-ฝายคำใหญ่ หมู่1 ตำบลคำน้ำสร้าง - 27 ก.ย. 2565(ดู 120) 
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่อเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ(ต่อเนื่อง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-09-15
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-09-15

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 14)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2566 (ดู 18)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 55)

เจ้าหน้าที่ ปปช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตำบลคำน้ำสร้าง (ดู 186)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 76)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง Integrity and Iransparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดู 202)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกนางนอน (ดู 3169)

วัดป่าภูถ้ำพระ (ดู 2903)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 49 ) พ.ศ. 2566 : [7 มิ.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 : [7 มิ.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 : [2 พ.ค. 2566]
  ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [26 เม.ย. 2566]
  คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง : [18 เม.ย. 2566]
  คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง : [18 เม.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 : [10 เม.ย. 2566]
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [6 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [5 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร