องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045979887
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00004
วานนี้ 00020
เดือนนี้ 00534
เดือนก่อน 00555
ปีนี้ 01089
ปีก่อน 04747
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ในเขตตำบลคำน้ำสร้าง - 13 ก.พ. 2567(ดู 59) 
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567  - 13 ม.ค. 2567(ดู 65) 
  โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 - 3 ม.ค. 2567(ดู 72) 
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนันสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2567 - 20 ธ.ค. 2566(ดู 54) 
  ประชาสัมธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา - 14 ธ.ค. 2566(ดู 65) 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำส่งขยะอันตราย - 7 พ.ย. 2566(ดู 110) 
  ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน - 3 พ.ย. 2566(ดู 107) 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 7 ก.พ. 2567(ดู 32) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 10 ม.ค. 2567(ดู 53) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - 23 พ.ย. 2566(ดู 69) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  - 15 ส.ค. 2566(ดู 180) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566 - 3 ส.ค. 2566(ดู 183) 
  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ก.ค. 2566(ดู 193) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 12 ก.ค. 2566(ดู 199) 
  ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  - 7 ธ.ค. 2565(ดู 224) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 141) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 124) 
  ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  - 19 พ.ย. 2565(ดู 198) 
  ประกาศ อบต.คำน้ำสร้าง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 - 10 ต.ค. 2565(ดู 135) 
  ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 - 22 ก.ค. 2565(ดู 134) 
  ประกาศสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 - 7 มี.ค. 2565(ดู 334) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2 ม.ค. 2567(ดู 64) 
  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (สขร.๑) - 11 ก.ค. 2566(ดู 140) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 138) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 179) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 132) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 11 ต.ค. 2565(ดู 236) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต - 10 ต.ค. 2565(ดู 270) 
  จ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-22
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-02-22
  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างซ่อมแซมประตูกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-05

ภาพกิจกรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2567 (ดู 74)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 216)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 160)

เจ้าหน้าที่ ปปช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตำบลคำน้ำสร้าง (ดู 324)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รับใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมิน ITA ในระดับดีเยี่ยม (ดู 74)

โครงการคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 191)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกนางนอน (ดู 3576)

วัดป่าภูถ้ำพระ (ดู 3133)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 : [5 ม.ค. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 : [7 ธ.ค. 2566]
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2566 : [23 พ.ย. 2566]
  รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปี 2567 : [16 พ.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 : [7 พ.ย. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [13 ต.ค. 2566]
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [11 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 : [4 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 : [20 ก.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร