องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045979887
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ



​​








แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00005
วานนี้ 00006
เดือนนี้ 00019
เดือนก่อน 00745
ปีนี้ 04402
ปีก่อน 05060
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - 23 พ.ย. 2566(ดู 8) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  - 15 ส.ค. 2566(ดู 92) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566 - 3 ส.ค. 2566(ดู 96) 
  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 18 ก.ค. 2566(ดู 85) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 12 ก.ค. 2566(ดู 109) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  - 1 ธ.ค. 2565(ดู 156) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ - 30 พ.ย. 2565(ดู 163) 
  ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  - 7 ธ.ค. 2565(ดู 143) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 60) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 57) 
  ประกาศสภา อบต.คำน้ำสร้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  - 19 พ.ย. 2565(ดู 132) 
  ประกาศ อบต.คำน้ำสร้าง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 - 10 ต.ค. 2565(ดู 57) 
  ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 - 22 ก.ค. 2565(ดู 51) 
  ประกาศสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 - 7 มี.ค. 2565(ดู 254) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (สขร.๑) - 11 ก.ค. 2566(ดู 68) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 76) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 87) 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) - 26 มิ.ย. 2566(ดู 72) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 11 ต.ค. 2565(ดู 162) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต - 10 ต.ค. 2565(ดู 194) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุพรรณ-ฝายคำใหญ่ หมู่1 ตำบลคำน้ำสร้าง - 27 ก.ย. 2565(ดู 155) 
  จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้่าง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-27
  จ้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านทรายทอง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  จ้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านภูถ้ำพระ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-11-28
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-11-28
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-20
  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-17

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 102)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2566 (ดู 66)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 93)

เจ้าหน้าที่ ปปช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตำบลคำน้ำสร้าง (ดู 239)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 118)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง Integrity and Iransparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดู 241)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกนางนอน (ดู 3384)

วัดป่าภูถ้ำพระ (ดู 3011)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2566 : [23 พ.ย. 2566]
  รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาส ประจำปี 2567 : [16 พ.ย. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [13 ต.ค. 2566]
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [11 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 : [4 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 : [20 ก.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 : [11 ส.ค. 2566]
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 49 ) พ.ศ. 2566 : [7 มิ.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 : [7 มิ.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร