องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 10 ก.ย. 2566 (ดูู 14)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2566... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 18)

โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 16)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 26 ก.ค. 2566 (ดูู 33)

เวทีจัดการเรียนรุ้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยวพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานเวทีจัดการเรียนรู้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2566... วันที่ 23 มิ.ย. 2566 (ดูู 34)

แผ่นพับเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคำน้ำสร้าง

แผ่นพับเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคำน้ำสร้าง... วันที่ 22 มิ.ย. 2566 (ดูู 28)

โครงการป้องกันและต่อต้านทุจริต

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เข้าร่วมโครงการป้องกันและต่อต้านทุจริต วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง... วันที่ 20 มิ.ย. 2566 (ดูู 25)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนโรคิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566  วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ... วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (ดูู 23)

โครงการประเพณีบุญบั้งไป ตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 57)

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 39)

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยวพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะพึงพิงภายในตำบลคำน้ำสร้าง... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 26)

ประชุมพนักงานประจำเดือน

ประชุมพนักงานประจำเดือน... วันที่ 18 ม.ค. 2566 (ดูู 86)

โครงการงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 2566... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 203)

งานวันผู้สูงอายุ

งานวันผู้สูงอายุ นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานบายศรีสู่ขวัญเนื่องในวันผู้สูงอายุ... วันที่ 9 ม.ค. 2566 (ดูู 64)

กองการศึกษา ลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กสร้างปัญญา เพื่อเตรียมปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมรับการประเมิน1อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา ลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กสร้างปัญญา เพื่อเตรียมปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมรับการประเมิน1อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... วันที่ 5 ม.ค. 2566 (ดูู 64)

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2566

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 67)

โครงการอาหารปลอดภัยด้วยการผลิตปลาส้มอินทรีย์เพื่อสุขภาพ

ท่านนายกบรรณ์ดล ศรีชนะ เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยด้วยการผลิตปลาส้มอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน บ้านภูถ้ำพระ ... วันที่ 26 ธ.ค. 2565 (ดูู 87)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยวพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ... วันที่ 3 ต.ค. 2565 (ดูู 111)

โครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยวพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดงานโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน  ... วันที่ 21 ก.ย. 2565 (ดูู 226)

ประชาคมหมู่บ้าน ตำบลคำน้ำสร้าง ปรับแผนพัฒนาฯ 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.คำน้ำสร้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลคำน้ำสร้าง ปรับแผนพัฒนาฯ 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) ... วันที่ 14 ก.ย. 2565 (ดูู 101)