องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7

          นำโดย นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง และเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลคำน้ำสร้าง ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตำบลคำน้ำสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยจาก..... วันที่ 13 มิ.ย. 2567 (ดูู 6)

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม คุณธรรม-จริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานของหน่วยงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม คุณธรรม-จริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานของหน่วยงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567... วันที่ 24 เม.ย. 2567 (ดูู 90)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2567

รวมภาพบรรยากาศวันเด็กเเห่งชาติ ๒๕๖๗ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 246)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 10 ก.ย. 2566 (ดูู 399)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2566... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 148)

โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 132)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 26 ก.ค. 2566 (ดูู 246)

เวทีจัดการเรียนรุ้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยวพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานเวทีจัดการเรียนรู้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2566... วันที่ 23 มิ.ย. 2566 (ดูู 104)

แผ่นพับเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคำน้ำสร้าง

แผ่นพับเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคำน้ำสร้าง... วันที่ 22 มิ.ย. 2566 (ดูู 92)

โครงการป้องกันและต่อต้านทุจริต

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เข้าร่วมโครงการป้องกันและต่อต้านทุจริต วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง... วันที่ 20 มิ.ย. 2566 (ดูู 90)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนโรคิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566  วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ... วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (ดูู 93)

โครงการประเพณีบุญบั้งไป ตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 151)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... วันที่ 18 เม.ย. 2566 (ดูู 4)

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 161)

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยวพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะพึงพิงภายในตำบลคำน้ำสร้าง... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 94)

ประชุมพนักงานประจำเดือน

ประชุมพนักงานประจำเดือน... วันที่ 18 ม.ค. 2566 (ดูู 165)

โครงการงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 2566... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 760)

งานวันผู้สูงอายุ

งานวันผู้สูงอายุ นายบรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานบายศรีสู่ขวัญเนื่องในวันผู้สูงอายุ... วันที่ 9 ม.ค. 2566 (ดูู 148)

กองการศึกษา ลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กสร้างปัญญา เพื่อเตรียมปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมรับการประเมิน1อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา ลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กสร้างปัญญา เพื่อเตรียมปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมรับการประเมิน1อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... วันที่ 5 ม.ค. 2566 (ดูู 137)

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2566

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 147)