องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 7

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ปรับปรุงครั้งที่ 2   11 เม.ย. 2567 52
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ปรับปรุงครั้งที่ 1   3 พ.ย. 2566 38
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569   6 ก.ย. 2566 21
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564   25 ม.ค. 2564 97
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)   29 มิ.ย. 2563 363