องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสัญญา ศรีแจ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 061-9433619


นายผไทเทพ สุทธิศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร : 085-6647425


นายจีรศักดิ์ จันดี
คนงาน (ทั่วไป)
เบอร์โทร : 063-7766788


นางสาวหรรษา รินทร
คนงาน (ทั่วไป)
เบอร์โทร : 092-2676552


ว่าง
คนงาน (ทั่วไป)
เบอร์โทร : -


นางสาวสุพัตรา ชายทวีป
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 091-7846191


นายวัชรพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 084-0914150