ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 7 มี.ค. 2565 112
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 6 ม.ค. 2565 119
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 30 ธ.ค. 2564 98
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง (ครั้งแรก) 29 ธ.ค. 2564 109
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 28 ธ.ค. 2564 101
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 25 ส.ค. 2564 93
ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 9 ส.ค. 2564 81
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 2564 54
ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 7 มิ.ย. 2564 68
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 23 ก.พ. 2564 69
ขอเชิญประชุมสภา อบต.คำน้ำสร้าง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 (สมัยแรก) 12 ก.พ. 2564 37