องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ อบต.คำน้ำสร้าง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประกาศ อบต.คำน้ำสร้าง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ อบต.คำน้ำสร้าง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : คำน้ำสร้าง   วันที่ : 10 ตุลาคม 2565   View : 16
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :