องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 11 เม.ย. 2567 56
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 26 มี.ค. 2567 76
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 26 มี.ค. 2567 71
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาตำบล พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2567 13 มี.ค. 2567 86
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการเผาขยะ และการเผาใบไม้ 11 มี.ค. 2567 106
ถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ในเขตตำบลคำน้ำสร้าง 13 ก.พ. 2567 170
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 13 ม.ค. 2567 197
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 3 ม.ค. 2567 132
ประชุมคณะอนุกรรมการสนันสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2567 20 ธ.ค. 2566 102
ประชาสัมธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 14 ธ.ค. 2566 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำส่งขยะอันตราย 7 พ.ย. 2566 184
ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน 3 พ.ย. 2566 145
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ อบต.คำน้ำสร้าง 27 ต.ค. 2566 156
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS 27 ต.ค. 2566 78
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 15 ก.ย. 2566 134
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้างประจำปีงบประมาณ2566 11 ก.ย. 2566 114
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ 6 ก.ย. 2566 348
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 4 ส.ค. 2566 136
ประชาสัมพันธ์ออกบริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ส.ค. 2566 114
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 26 ก.ค. 2566 185
การบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" 26 มิ.ย. 2566 178
ทีมฟุตบอลคำน้ำสร้างอคาเดมี่ ใช้ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างในการฝึกซ้อมฟุตบอล 23 มิ.ย. 2566 167
แผ่นพับเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคำน้ำสร้าง 22 มิ.ย. 2566 193
จดหมายข่าว แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ 22 มิ.ย. 2566 102
จดหมายข่าว แหล่งท่องเที่ยววัดภูถ้ำพระ 22 มิ.ย. 2566 122
จดหมายข่าว แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางนอน 22 มิ.ย. 2566 139
ป้ายนำทางไปสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคำน้ำสร้าง 22 มิ.ย. 2566 103
ประชาสัมพันธ์ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว 22 มิ.ย. 2566 92
ภาพประกอบ โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพต้านภัยห่างไกลยาเสพติด 22 มิ.ย. 2566 95
การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวิทยุโทรทัศน์/วิทยุชุมชน 22 มิ.ย. 2566 92