ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แจ้งเบาะแสการทุจริตง่ายนิดเดียว 23 พ.ย. 2565 10
ประชาคมหมุ่บ้าน-ตำบล 14 ก.ย. 2565 162
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 25 เม.ย. 2565 103
องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 22 เม.ย. 2565 115
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างใสสะอาด 2565 26 ม.ค. 2565 167
การรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 ธ.ค. 2564 201
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 พ.ย. 2564 284
ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้าสร้าง 22 ต.ค. 2564 249
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 22 ต.ค. 2564 227
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง 6 ต.ค. 2564 202
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 19 มี.ค. 2564 347
การชำระภาษี 13 พ.ค. 2563 333
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนราชการท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น 11 ต.ค. 2562 390