องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   4 เม.ย. 2566 5
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   4 เม.ย. 2566 4
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 189
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 มิ.ย. 2563 282