องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
ประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปีงบประมาณพ.ศ.2567 วันที่ 19  เมษายน  2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินโครงก.....

19 เม.ย. 2567 6
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นำโดยนาย บรรณ์ดล  ศรีชนะ นายกองค์การบร.....

8 ต.ค. 2565 251
เจ้าหน้าที่ ปปช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตำบลคำน้ำสร้าง

เจ้าหน้าที่ ปปช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตำบลคำน้ำสร้าง ...

22 เม.ย. 2565 411
องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จัดโครงการประชาคมตำบลเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จัดโครงการประชาคมตำบลเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา.....

19 เม.ย. 2565 237