องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   1 เม.ย. 2567 15
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   23 มี.ค. 2566 77
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 180