องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565   7 ม.ค. 2565 101
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565   7 ม.ค. 2565 83