องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569   3 ต.ค. 2566 9
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   4 เม.ย. 2566 78
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566   3 ต.ค. 2565 73
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565   7 ม.ค. 2565 221
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565   7 ม.ค. 2565 171