องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง  อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร จึงได้เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565   View : 370
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :