องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0035 สายทางบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลคำน้ำสร้าง - บ้านคำบอน ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร จึงได้เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565   View : 267
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :