องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   6 มี.ค. 2566 11
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 เม.ย. 2565 82
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562   3 ม.ค. 2563 170