องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2565   3 เม.ย. 2566 86
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 274
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 172
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 170
รายการผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   30 มิ.ย. 2563 487