องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 10

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-979887
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.khamnamsang.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร 35140
โทร.045-979887 โทรสาร. 045979887

View : 660