องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 15

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   8 มี.ค. 2566 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566   13 ก.พ. 2566 12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   8 ธ.ค. 2565 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565   7 พ.ย. 2565 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   6 ต.ค. 2565 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   2 ก.ย. 2565 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565   3 ส.ค. 2565 71
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   5 ก.ค. 2565 67
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2565 91
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565   9 พ.ค. 2565 95
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเดือนมีนาคม พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 74
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   2 มี.ค. 2565 77
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565   2 ก.พ. 2565 77
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564   5 ม.ค. 2565 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564   3 ธ.ค. 2564 75
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2563 329
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   1 ก.ย. 2563 325
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   9 ก.ค. 2563 351
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   1 มิ.ย. 2563 181
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563   1 พ.ค. 2563 181
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563   1 เม.ย. 2563 174
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   2 มี.ค. 2563 162
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563   4 ก.พ. 2563 180
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   4 ธ.ค. 2562 204