องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 17

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566   7 มิ.ย. 2566 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566   2 พ.ค. 2566 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566   10 เม.ย. 2566 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   8 มี.ค. 2566 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566   13 ก.พ. 2566 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 90
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   8 ธ.ค. 2565 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565   7 พ.ย. 2565 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   6 ต.ค. 2565 81
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   2 ก.ย. 2565 89
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565   3 ส.ค. 2565 104
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   5 ก.ค. 2565 103
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2565 119
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565   9 พ.ค. 2565 132
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเดือนมีนาคม พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 112
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   2 มี.ค. 2565 105
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565   2 ก.พ. 2565 107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564   5 ม.ค. 2565 111
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564   3 ธ.ค. 2564 109
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 113
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2563 358
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   1 ก.ย. 2563 352
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   9 ก.ค. 2563 393
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   1 มิ.ย. 2563 208
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563   1 พ.ค. 2563 216
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563   1 เม.ย. 2563 199
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   2 มี.ค. 2563 196
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563   4 ก.พ. 2563 211
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   4 ธ.ค. 2562 256