สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 16

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565   7 พ.ย. 2565 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   6 ต.ค. 2565 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   2 ก.ย. 2565 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565   3 ส.ค. 2565 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   5 ก.ค. 2565 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2565 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565   9 พ.ค. 2565 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเดือนมีนาคม พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   2 มี.ค. 2565 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565   2 ก.พ. 2565 55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564   5 ม.ค. 2565 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564   3 ธ.ค. 2564 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2563 306
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   1 ก.ย. 2563 297
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   9 ก.ค. 2563 326
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   1 มิ.ย. 2563 160
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563   1 พ.ค. 2563 159
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563   1 เม.ย. 2563 153
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   2 มี.ค. 2563 143
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563   4 ก.พ. 2563 160
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   4 ธ.ค. 2562 177