องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 9

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567   10 มี.ค. 2567 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567   8 มี.ค. 2567 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567   7 มี.ค. 2567 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566   5 ม.ค. 2567 132
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566   7 ธ.ค. 2566 124
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566   7 พ.ย. 2566 126
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566   4 ต.ค. 2566 157
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566   20 ก.ย. 2566 135
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566   11 ส.ค. 2566 75
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566   7 มิ.ย. 2566 156
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566   2 พ.ค. 2566 86
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566   10 เม.ย. 2566 139
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   8 มี.ค. 2566 71
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566   13 ก.พ. 2566 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 151
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   8 ธ.ค. 2565 111
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565   7 พ.ย. 2565 117
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   6 ต.ค. 2565 133
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   2 ก.ย. 2565 142
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565   3 ส.ค. 2565 159
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   5 ก.ค. 2565 158
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2565 170
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565   9 พ.ค. 2565 191
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเดือนมีนาคม พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 166
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   2 มี.ค. 2565 146
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565   2 ก.พ. 2565 160
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564   5 ม.ค. 2565 157
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564   3 ธ.ค. 2564 156
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 164