องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 4

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   28 มี.ค. 2566 54
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   7 ก.พ. 2565 128
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 2565   7 ก.พ. 2565 135