การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   7 ก.พ. 2565 55
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 2565   7 ก.พ. 2565 52