องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 14

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานประชุม 24 ส.ค. 2564   24 ส.ค. 2564 481
รายงานประชุม 23 ส.ค. 2564   23 ส.ค. 2564 83
รายงานประชุม 18 ส.ค. 2564   18 ส.ค. 2564 88
รายงานประชุม 17 ส.ค. 2564   17 ส.ค. 2564 90
รายงานประชุม 16 ส.ค. 2564   16 ส.ค. 2564 85
รายงานประชุม วันที่ 23 มิ.ย. 2564   23 มิ.ย. 2564 110
รายงานประชุม วันที่ 22 มิ.ย. 2564   22 มิ.ย. 2564 86
รายงานประชุม 21 มิ.ย. 2564   21 มิ.ย. 2564 113
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ฉบับแก้ไข   22 ก.พ. 2564 80
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1   19 ก.พ. 2564 215
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   21 ก.พ. 2563 257
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   19 ก.พ. 2563 252