องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 15

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานประชุม 24 ส.ค. 2564   24 ส.ค. 2564 62
รายงานประชุม 23 ส.ค. 2564   23 ส.ค. 2564 59
รายงานประชุม 18 ส.ค. 2564   18 ส.ค. 2564 59
รายงานประชุม 17 ส.ค. 2564   17 ส.ค. 2564 56
รายงานประชุม 16 ส.ค. 2564   16 ส.ค. 2564 56
รายงานประชุม วันที่ 23 มิ.ย. 2564   23 มิ.ย. 2564 65
รายงานประชุม วันที่ 22 มิ.ย. 2564   22 มิ.ย. 2564 56
รายงานประชุม 21 มิ.ย. 2564   21 มิ.ย. 2564 47
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ฉบับแก้ไข   22 ก.พ. 2564 55
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1   19 ก.พ. 2564 52
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   21 ก.พ. 2563 201
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   19 ก.พ. 2563 198