องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

เปิดไฟล์
โพสโดย : คำน้ำสร้าง   วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565   View : 164
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ  (ดู 519)
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาหสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน  (ดู 497)
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1  (ดู 255)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 177)
กำหนดการรับสมัคร "นักเรียนจ่าทหารเรือ" ประจำปี 2566  (ดู 1599)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 217)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  (ดู 164)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :