องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

กำหนดการรับสมัคร "นักเรียนจ่าทหารเรือ" ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กำหนดการรับสมัคร "นักเรียนจ่าทหารเรือ" ประจำปี 2566

กำหนดการรับสมัคร "นักเรียนจ่าทหารเรือ"ประจำปี 2566

โพสโดย : คำน้ำสร้าง   วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565   View : 2591
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ  (ดู 582)
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาหสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน  (ดู 557)
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1  (ดู 329)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 229)
กำหนดการรับสมัคร "นักเรียนจ่าทหารเรือ" ประจำปี 2566  (ดู 2591)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 348)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  (ดู 243)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :