องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์ออกบริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ออกบริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ออกบริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : คำน้ำสร้าง   วันที่ : 4 สิงหาคม 2566   View : 115
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนราชการท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น  (ดู 579)
การชำระภาษี  (ดู 489)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564  (ดู 560)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  (ดู 381)
ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้าสร้าง  (ดู 429)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  (ดู 411)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 473)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :