องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง

Khamnamsang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศรับ โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัด อบต.และตำแหน่ง ผอ.กองช่าง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศรับ โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัด อบต.และตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ประกาศรับ โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัด อบต.และตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
เปิดไฟล์
โพสโดย : คำน้ำสร้าง   วันที่ : 18 เมษายน 2566   View : 103
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนราชการท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น  (ดู 566)
การชำระภาษี  (ดู 481)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564  (ดู 549)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  (ดู 369)
ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้าสร้าง  (ดู 416)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง  (ดู 403)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 461)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :