ทถ.จังหวัดยโสธรและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน ศูนย์เด็กเล็กสร้างปัญญา และตรวจติดตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน


ออนไลน์ : 12

Gallery :: ทถ.จังหวัดยโสธรและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน ศูนย์เด็กเล็กสร้างปัญญา และตรวจติดตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน
วันนี้ ทถ.จังหวัดยโสธรและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน ศูนย์เด็กเล็กสร้างปัญญา และตรวจติดตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยมีท่านนายกอิทธิพล คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมครับ
วันที่ : 14 กันยายน 64   View : 46