อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... วันที่ 1 ก.ค. 63 (ดูู 31)

กิจกรรมวันเด็กปี 2563

กิจกรรมวันเด็กปี 2563... วันที่ 11 ม.ค. 63 (ดูู 80)

พิธีรับพระราชทานฯ

พิธีรับพระราชทานฯ... วันที่ 9 ม.ค. 63 (ดูู 74)

โครงการทอดเทียนรวมและประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประจำปี 2562

โครงการทอดเทียนรวมและประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประจำปี 2562... วันที่ 7 ก.ย. 62 (ดูู 90)

โครงการฝึกอบรมสัมนาการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี

โครงการฝึกอบรมสัมนาการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน... วันที่ 24 ส.ค. 62 (ดูู 164)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่   ... วันที่ 8 ก.ค. 62 (ดูู 163)

บุญบั้งไฟ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

บุญบั้งไฟ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 ... วันที่ 25 พ.ค. 62 (ดูู 237)

ร่วมกิจกรรมวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษ

ร่วมกิจกรรมวันที่ 6 พ.ค.2562 เนื่องในวันวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษ ... วันที่ 6 พ.ค. 62 (ดูู 90)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 ... วันที่ 11 เม.ย. 62 (ดูู 284)

การแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี 2562 วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ... วันที่ 20 มี.ค. 62 (ดูู 117)

วันปิยะมหาราช ประจำปี 2559

วันปิยะมหาราช ประจำปี 2559... วันที่ 13 ธ.ค. 59 (ดูู 344)

กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 59

กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 59... วันที่ 13 ธ.ค. 59 (ดูู 653)

ปลูกป่าหลุบหนองนอ

โครงการเยาวชนคนรักษ์ป่าตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี 59... วันที่ 13 ธ.ค. 59 (ดูู 316)