อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

ทถ.จังหวัดยโสธรและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน ศูนย์เด็กเล็กสร้างปัญญา และตรวจติดตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

วันนี้ ทถ.จังหวัดยโสธรและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน ศูนย์เด็กเล็กสร้างปัญญา และตรวจติดตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยมีท่านนายกอิทธิพล คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมครับ... วันที่ 14 ก.ย. 64 (ดูู 46)

ศูนย์พักพิงช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดขุม จังหวัดยโสธร โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร. ๐๔๕-๙๗๘-๘๘๗ ... วันที่ 3 ส.ค. 64 (ดูู 52)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก... วันที่ 20 ก.ค. 64 (ดูู 45)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... วันที่ 19 ก.ค. 64 (ดูู 34)

สว.พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง

วันเสาร์ที่ 13 มี.ค.2564 ท่านนายก อบต.คำน้ำสร้าง นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว พร้อมปลัดอำเภอ รกท.นายอำเภอ กำนัน ผญบ. พ่อค้า ประชาชน อวม.ผญบ./ผช.ผญบ.ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา นางประยูร เหล่าสายเชื้อ พลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ และ นายตวง อัณทะไชย พร้อมผู้ติดตามตามโครงการ สว.พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรีย..... วันที่ 13 มี.ค. 64 (ดูู 90)

รูปกิจกรรมลงนาม MOU โครงการสร้างการมีส่วนร่วม มุ่งสู่ตำบลจัดการตนเอง

รูปกิจกรรมลงนาม MOU โครงการสร้างการมีส่วนร่วม มุ่งสู่ตำบลจัดการตนเอง รูปกิจกรรมลงนาม MOU โครงการสร้างการมีส่วนร่วม มุ่งสู่ตำบลจัดการตนเองโพสต์โดย อบต.คำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เมื่อ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2020... วันที่ 8 ธ.ค. 63 (ดูู 122)

ท่านนายกฯ อิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว นายก อบต. คำน้ำสร้าง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน 11 หมู่บ้าน ร่วมจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย100%

ท่านนายกฯ อิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว นายก อบต. คำน้ำสร้าง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน 11 หมู่บ้าน ร่วมจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย100% เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยทางถนน ณ บ.เที่ยงนาเรียง หมู่ 6... วันที่ 7 ธ.ค. 63 (ดูู 113)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... วันที่ 1 ก.ค. 63 (ดูู 211)

กิจกรรมวันเด็กปี 2563

กิจกรรมวันเด็กปี 2563... วันที่ 11 ม.ค. 63 (ดูู 172)

พิธีรับพระราชทานฯ

พิธีรับพระราชทานฯ... วันที่ 9 ม.ค. 63 (ดูู 158)

โครงการทอดเทียนรวมและประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประจำปี 2562

โครงการทอดเทียนรวมและประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประจำปี 2562... วันที่ 7 ก.ย. 62 (ดูู 218)

โครงการฝึกอบรมสัมนาการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี

โครงการฝึกอบรมสัมนาการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน... วันที่ 24 ส.ค. 62 (ดูู 376)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่   ... วันที่ 8 ก.ค. 62 (ดูู 417)

บุญบั้งไฟ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

บุญบั้งไฟ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 ... วันที่ 25 พ.ค. 62 (ดูู 462)

ร่วมกิจกรรมวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษ

ร่วมกิจกรรมวันที่ 6 พ.ค.2562 เนื่องในวันวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษ ... วันที่ 6 พ.ค. 62 (ดูู 166)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 ... วันที่ 11 เม.ย. 62 (ดูู 522)

การแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี 2562 วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ... วันที่ 20 มี.ค. 62 (ดูู 213)

วันปิยะมหาราช ประจำปี 2559

วันปิยะมหาราช ประจำปี 2559... วันที่ 13 ธ.ค. 59 (ดูู 437)

กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 59

กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 59... วันที่ 13 ธ.ค. 59 (ดูู 862)

ปลูกป่าหลุบหนองนอ

โครงการเยาวชนคนรักษ์ป่าตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี 59... วันที่ 13 ธ.ค. 59 (ดูู 406)