รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน   1 ต.ค. 63 193
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม   1 ก.ย. 63 193
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 63 71
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563   1 พ.ค. 63 73
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563   4 เม.ย. 63 63
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563   1 เม.ย. 63 74
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563   4 ก.พ. 63 76
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562   3 ม.ค. 63 71
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562   4 ธ.ค. 62 79