ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

1. นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว
นายก อบต. โทร

2. นายสุริยา เชตฐราช
รองนายก อบต. โทร

3. นายปารมี วงษ์ปัดตา
รองนายก อบต. โทร

4. นางพันทะ สีแจ่ม
เลขานายก โทร
View : 51